Sitemap Om Hjernekassen Privatlivspolitik Børnehjernekassen
 
Borger Familie Koordinator Tilbud

...
...

godpraksis sm

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
 

4-talråd til god praksis i hjerneskadesager

 

1. Afdæk borgerens behov
2. Målret tilbud til hjerneskadede
3. Udpeg en koordinator
4. Spil sammen med familien

 

...
...

 mand-paa-vej-forside

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
 
...
...

gris-forside

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
 
...
...

hoved

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
         

Skjulte følger efter en hjerneskade
Koncentrationsbesvær, udtrætning, nedsat orienteringsevne og personlighedsændringer er nogle af de skjulte følger, der giver store problemer for den hjerneskadede. Det er vigtigt at få udredt de kognitive følger, inden kommunen tilrettelægger rehabiliteringen.

Læs om Hjernen og hjerneskader

 

Spar 60.000 kr.

Der er 60.000 kr. at spare over fem år til hjemmepleje og plejehjem, hvis kommunen sørger for, at en koordineret plan for genoptræningen er kørt i stilling, når borgeren forlader sygehuset: En mere selvhjulpen borger giver færre udgifter for kommunen!

Læs mere om Tal & økonomi

 

Hjernen i korte træk
Hjerneskader er vidt forskellige afhængig af, hvor i hjernen skaden er sket. Her kan du få et hurtigt overblik over, hvor pandelapperne er placeret, og hvilke funktioner de styrer. Hjernen starter alle bevægelser og reaktioner. Den opfatter sanseindtryk og styrer vores adfærd og tanker.

Læs om Hjernen og hjerneskader.

 

  

Genveje

  

Rounded corner: top-left ...
...

Værktøjer   Også værd at vide   Nøglepersoner
Lav en handleplan   Årsager til hjerneskader   Kommunale kontaktpersoner 
Ugeskema – en skabelon   Følger af hjerneskader   Kommunikationscentre & taleinstitutter 
VISO, få råd i svære sager   HjerneSagen  

Hjerneskadecentre og -rådgivninger

    Hjerneskadeforeningen   Skoler med specialundervisning
         

...
...

 

Rounded corner: top-left ...
...

Velkommen til Hjernekassen

Denne hjemmeside drives af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, under Socialstyrelsen
Læs mere om ViHS her
Hent pjecen om ViHS her

 

...
...

 

Rounded corner: top-left ...
...

Søger du viden om børn med hjerneskade?

 

Så klik ind på Børnehjernekassen og læs mere!

...
...

 

Rounded corner: top-left ...
...

Filmklip:

filmklip-forside

Sådan er det at være hjerneskadet.

Se filmen om Niels Jakob Vestergaard.

...
...

 

 

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS)
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
vihs@servicestyrelsen.dk
Telefon +45 72 42 41 00