Sitemap Om Hjernekassen Privatlivspolitik Børnehjernekassen

Hjernen og hjerneskader

 

Det er langt fra altid til at se på folk, at de har en hjerneskade. Derfor kan hjerneskadesager være vanskelige at tackle. Konsekvenserne af en hjerneskade afhænger af, hvor i hjernen, skaden er sket, og hvor omfattende skaden er.

Her kan du hente mere viden til at tackle hjerneskadesager

 

Hjerne - i korte træk

 

Hjernen - i korte træk

Hjernens vigtigste funktioner er fordelt på de fire lapper. Har du fx kontakt til en borger med en skade i frontallappen, kan du her se, hvilke følger skaden kan give

 

 

Ulykker kan være en af de hændelser, der giver anledning til hjerneskade

Årsager til hjerneskader

En række sygdomme og forskellige hændelser i borgerens liv kan forårsage hjerneskade. Blodpropper (billedet), hjerneblødninger eller slag mod hovedet som følge af fald, vold eller ulykker er de mest almindelige årsager til hjerneskader.

 

 Initiativløshed kan være ét signal på hjerneskade Aflæs signaler på hjerneskade.

En række adfærdsmønstre kan være advarselssignaler om, at borgeren har en hjerneskade. Er han meget opfarende, initiativløs, måske urealistisk om sin egen affærd? Eller glemmer han hele tiden, hvad der lige er sagt, så kan han have en hjerneskade.

 

 Fysiske følger af hjerneskader er kun en del af de vanskeligheder, den ramte kan have

Følger af hjerneskader

Følger af hjerneskader kan inddeles i seks kategorier: Motoriske, mentale, personligheds-, adfærds- og sansemæssige samt 'andre komplekse følger'. De mest invaliderende er ofte de usynlige følger.

 

 Manglende orienteringssans er en af de følger, der kan opstå pga en hjerneskade

Skjulte følger af hjerneskader

Skjulte følger kan være træthed, hukommelsesproblemer, manglende overblik, vanskeligheder med at udtrykke sig sprogligt, problemer med koncentration, orientering og planlægning samt ændringer i personligheden. Den sidste er ofte svær at tackle for de nærmeste

  

 blodprop

Viden om hjerneskader er nødvendig

Medarbejdere, der kommer i kontakt med borgere med hjerneskade skal have kendskab til, hvad det vil sige at have en hjerneskade, ellers bliver rehabiliteringsindsatsen utilstrækkelig. Fejlbedømmelser er dyre og giver dårligere livskvalitet for borgeren.

 

 Manglende styring af impulser kan være en af følgerne af en hjerneskade

Sådan er det at være hjerneskadet

Mennesker med hjerneskader er vidt forskellige - nøjagtig som alle andre mennesker. Læs om forskellige borgere, der fik vidt forskellig hjælp fra det offentlige. Deres livskvalitet er derfor blevet meget forskellig

mand-paa-baad---stoerre

Søren Kierketerp Nielsen kan sag-tens sejle: "Jeg bruger bare min gamle hjerne fra før", som han siger. Søren var uddannet skibs-ingeniør og arbejdede med edb på skibe, da han fik en hjerneblødning som følge af stress.

 

 

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS)
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
vihs@servicestyrelsen.dk
Telefon +45 72 42 41 00